čeština | angličtina | němčina | ruština

-polis němčina

Význam -polis význam

Co v němčině znamená -polis?

-polis

nachgestelltes Wortbildungselement mit der Bedeutung: Stadt Die Akropolis ist die Stadt auf dem Berg.