stan | aston | ästen | Stand

-stan němčina

Význam -stan význam

Co v němčině znamená -stan?

-stan

als Suffix Bestandteil der Namen von Ländern und Regionen; meist direkt in Fremdwörtern entlehnt, aber auch im Deutschen produktiv mit Bindevokal: Afghanistan ohne Bindevokal: Dagestan
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...