tyl | pyl | ly | yul

-yl němčina

Význam -yl význam

Co v němčině znamená -yl?

-yl

Chemie, Nomenklatur Radikal des derivierten Stoffes Methyl ist keine eigene Substanz sondern Rest des Methans. Der Methyl-Rest ist eine Atomanordnung.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »