čeština | angličtina | němčina | ruština
Gal | abl | al | l

-yl čeština

Význam -yl význam

Co znamená -yl?

-yl

chem. přípona podstatných jmen označující jednovazný radikál  Methyl je označení radikálu methanu.