As | ab | ubs | Aus

ABS němčina

ABS

Překlad ABS překlad

Jak z němčiny přeložit ABS?

ABS němčina » čeština

ABS
Doporučujeme...Německo český slovníkKoupit booktook.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako ABS?

ABS němčina » němčina

Antiblockiersystem
Doporučujeme...Česko-německá srovnávací gramatikaKoupit booktook.cz »

ABS čeština

Překlad ABS německy

Jak se německy řekne ABS?

ABS čeština » němčina

ABS
Doporučujeme...Moderní učebnice němčinyKoupit booktook.cz »

Příklady ABS německy v příkladech

Jak přeložit ABS do němčiny?

Citáty z filmových titulků

to ABS.
Hat ABS.
Dean nechtěl abs to řekla Gertie, tak kryl.
Dean deckt mich, damit du Gertie nichts sagst.
Náhon na přední kola, hřebenové ízení, ABS brzdy, alarm, radar.
Er hat unabhängigen. einen Vorderantrieb, Zahnstangengetriebe, Antiblockiersystem, Alarm, Radar.
Ten je za osum, 93. rok, ABS, klimatizace.
Acht Tausend Kronen, Jahrgang 93, ABS, Klimaanlage.
ABS brzdy.
ABS-Bremsen.
Ach. jak finančně zodpovědné, Abs.
Finanziell sehr verantwortungsbewusst, Ab.
Díky, Abs.
Danke, Abs.
Abs, jak se tím rotuje?
Abs, wie kann ich das drehen?
Díky Abs.
Danke, Abs.
Díky, Abs.
Danke, Abs.
Abs - Dělalas poslední dobou něco pro Pocheeho?
Abs, bat Pacci dich in letzter Zeit, etwas für ihn zu erledigen?
Hej, Abs, jsi tam?
He, Abs. Bist du da?
To na nezkoušej, Abs Citlivka.
Fang nicht damit an, Abs.
Co mám teď dělat, Abs?
Ok, was mache ich hier, Abs?
Doporučujeme...Němčina: slovíčka a gramatika pro začátečníkyKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Trh cenných papírů zajištěných aktivy (ABS) se navíc oživit jejich nákupem.
Zudem soll der Markt für Asset Backed Securities durch ASB-Käufe wiederbelebt werden.
Ochota ECB nakupovat ABS je obzvláště riskantní a vytváří nový prvek společného závazku v eurozóně, přičemž v případě ztráty budou na paletě evropští daňoví poplatníci.
Die Bereitschaft der EZB, ABS aufzukaufen, ist besonders riskant und schafft ein neues Element gesamtschuldnerischer Haftung innerhalb der Eurozone, bei dem die europäischen Steuerzahler bei einem Verlust zur Kasse gebeten werden.
Doporučujeme...Wirtschaftskommunikation DeutschKoupit booktook.cz »