As | ab | ubs | aps

ABS čeština

Překlad ABS rusky

Jak se rusky řekne ABS?

ABS čeština » ruština

АБС
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ABS rusky v příkladech

Jak přeložit ABS do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Vytáhni pojistku od ABS! - Která to je?
Я не знаю который!
ABS systém, alarm, radar.
АБС, сигнализация, радар.
Klimatizace, ABS, GPSka, 225 koní.
ТФА, АБС, автомат, 225 лошадиных сил.
A dělal jsem náké úpravy na abs.
И я делал несколько подходов, знаешь, работая над моим прессом.
To já jsem tu za negramota, Abs.
Эбс, это же я безграмотная.
Jo, Abs.
Да, Эбс.
Co máš, Abs?
Что у тебя, Эбс?
Dala jsi ho do AFS, Abs?
Ты сравнила его с базой, Эбс?
Právě jsi si to vyžehlila, Abs.
Похоже, ты искупила свою вину, Эбс.
Jo, nemluvě o Gibbsovi, Ducksterovi, tobě a mě, Abs.
Да, не говоря уже о Гиббсе, Дакстере, нас с тобой, Эбс.
Abs, to je úžasné.
Эбс, это фантастика.
Dobře, povídej, Abs.
Так, рассказывай, Эбс.
Užíváš si to, Abs?
Наслаждаешься, Эбс?
Díky, Abs.
Спасибо, Эбс.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Trh cenných papírů zajištěných aktivy (ABS) se má navíc oživit jejich nákupem.
Более того, рынок обеспеченный активами ценных бумаг должен быть возрожден покупкой ЦБОА.
Ochota ECB nakupovat ABS je obzvláště riskantní a vytváří nový prvek společného závazku v eurozóně, přičemž v případě ztráty budou na paletě evropští daňoví poplatníci.
Готовность ЕЦБ к покупке ЦБОА особенно рискованна и создает новый элемент совместной ответственности в еврозоне, с европейскими налогоплательщиками на крючке в случае потери.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »