ulice | alica | palice | líce

Alice němčina

Alice

Překlad Alice překlad

Jak z němčiny přeložit Alice?

Alice němčina » čeština

Alice Alenka
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Alice čeština

Překlad Alice německy

Jak se německy řekne Alice?

Alice čeština » němčina

Alice

Příklady Alice německy v příkladech

Jak přeložit Alice do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Alice, drahá.
Alice, Liebes.
Alice, drahá.
Alice, meine Liebe.
Alice, myslím, že tahle musí patřit do ocasu.
Alice, er gehört in den Schwanz.
Alice. A jednou provždy, Davide, do tvojí práce nesmí nic zasahovat.
Nichts darf deine Arbeit stören!
Alice, já jsem tak nějak doufal.
Tja, ich hatte gehofft.
Alice, každý musí mít svatební cestu a.
Aber Alice, jeder hat Flitterwochen.
Na shledanou, Alice.
Auf Wiedersehen.
Víš, některé věci se velice špatně vysvětlují, Alice.
Es ist schwer zu erklären.
Počkej chvíli, Alice.
Moment, ich muss unterschreiben.
Alice, už to přišlo!
Der Claviculus intercostalus!
Ano, Alice. Ano, není to skvělé?
Ja, Alice, nicht wahr?
Alice, tolik se těším.
Ich bin so aufgeregt!
Ano, Alice, jsem v Connecticutu, ale nemůžu dorazit. protože jsem byl nevyhnutelně zdržen.
Ja, Alice, ich bin in Connecticut, aber ich kann nicht kommen. weil ich hier unumgänglich festgehalten wurde.
Co, Alice, drahoušku?
Was, Alice?
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...