so | is | Io | Ist

ISO němčina

ISO

Význam ISO význam

Co v němčině znamená ISO?

ISO

Internationale Organisation für Normung (International Organization for Standardization); Vereinigung von Normungsorganisationen, die internationale Normen erarbeitet
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Překlad ISO překlad

Jak z němčiny přeložit ISO?

ISO němčina » čeština

ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako ISO?

iso němčina » němčina

iso-
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

ISO čeština

Překlad ISO německy

Jak se německy řekne ISO?

ISO čeština » němčina

Internationale Organisation für Normung ISO

Příklady ISO německy v příkladech

Jak přeložit ISO do němčiny?

Citáty z filmových titulků

No, ať už máte zájem o novou iso-konvekční troubu nebo trochu starší překladovou matrix, jste na správném místě.
Ob Sie einen neuen Ofen wollen oder eine nicht ganz neue Übersetzungs-Matrix, hier sind Sie richtig.
Iso-lineární frekvence.
Eine isolineare Frequenz.
Možná rozumíte iso-dynamice motoru, ale myslím, že jste nepochopila jeho osobnost.
Sie kennen die Dynamik des Triebwerks, aber wie steht es mit der Persönlichkeit?
Otevřete kufr! -Iso, co.
Mach den Kofferraum auf!
Bravo, Iso!
Bravo, Isa!
Iso, jestli tu zasranou desku pustíš ještě jednou, - udělám ti z ní dvě, jasný?
Isa, wenn du die verdammte Platte noch mal spielst, zerbreche ich sie.
Iso, pojď a připoj se k nám.
Isa, komm her zu uns.
Iso, co se stalo?
Isa, was ist passiert?
Je mi to moc líto, ale musíme ti položit několik dalších otázek, Iso.
Warum war es so ein Geheimnis?
Promiň Iso.
Entschuldige, Isa.
Těch iso-biotik už bylo dost.
Das sind genug Iso-Antibiotika.
Iso chci ti říct jen.
Isa, es lief alles.
Iso. slyšelas to?
Hast du gehört?
Iso, tancuj společně s námi.
Isa, tanz zusammen mit uns.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Větší váhu na mezinárodním poli dnes získávají také dobrovolné standardy, například ty, které ustanovuje Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO).
Und auch freiwillige Standards wie beispielsweise die, die durch die International Standards Organization gesetzt wurden, erlangen eine weitreichendere Geltung.