O | i | zo | xo

Io němčina

Io

Překlad Io překlad

Jak z němčiny přeložit Io?

Io němčina » čeština

Io
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Io čeština

Překlad Io německy

Jak se německy řekne Io?

Io čeština » němčina

Io

Příklady Io německy v příkladech

Jak přeložit Io do němčiny?

Citáty z filmových titulků

EUROPĚ A IO A POČÍTAČ HAL-9000 SELHAL.
DES JUPITERS ERREICHT, WEIST HAL-9000 EINE STÖRUNG AUF.
MEZI JUPITEREM A IO.
ZWISCHEN JUPITER UND IO.
BOD LAGRANGE MEZI JUPITEREM A IO.
LAGRANGE ZONE ZWISCHEN JUPITER UND IO.
KROUŽÍ KOLEM IO.
UMLAUFBAHN VON IO.
Discovery je přitahována směrem k Io.
Discovery wird von Io angezogen.
Za jak dlouho narazí do Io?
Wann stürzt sie auf Io?
Zřejmě zjistíme víc, až se přiblížíme k Io.
Wir finden wohl mehr heraus, wenn wir näher an Io kommen.
Nastal čas, abychom se dostali na oběžnou dráhu kolem Io, kde se nachází Discovery.
Es ist soweit. Wir begeben uns auf die Umlaufbahn Ios, dorthin wo die Discovery ist.
Jestli vše dobře dopadne, octneme se v oběžně dráze Io.
Wenn alles gut geht, landen wir in einer sanften Umlaufbahn um Io.
Pošleme do toho 250 m dlouhého vraku, co se vznáší nad Io, pár lidí, a uvidíme, dá-li se zachránit, než opustí oběžnou dráhu.
Wir werden eine Gruppe an Bord des 250 Meter langen, um Io kreisenden Schiffswracks schicken, um zu sehen, ob es gerettet werden kann, bevor es aus der Umlaufbahn gerät.
Řídící systém by se dal ovládat ručně, abychom vytáhli Discovery ze slábnoucího vlivu Io.
Das Antriebssystem kann man manuell steuern, damit können wir die Discovery von Io wegbringen.
Musím přiznat, že čím jsme dál od Io, tím jsem šťastnější.
Ich gebe zu, je weiter wir uns von Io entfernen, desto wohler ist mir.
Vracel se s letkou z Io, když se to peklo strhlo.
Er war auf dem Rückweg von Io, aIs es losging.
Jako odpověď na obvinění z konspirace proti vládě prezident Clark dnes vyhlásil na Zemi stanné právo na Marsu a Io nechal zavést stejná opatření.
Wegen des Verdachts auf eine Verschwörung gegen die Regierung hat Präsident CIark auf der Erde das Kriegsrecht ausgerufen und Mars und Io aufgefordert, dasselbe zu tun.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »