o | i | zo | xo

Io čeština

Překlad Io spanělsky

Jak se spanělsky řekne Io?

Io čeština » spanělština

Ío

Příklady Io spanělsky v příkladech

Jak přeložit Io do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

EUROPĚ A IO A POČÍTAČ HAL-9000 SELHAL.
EUROPA E IO, EL ORDENADOR HAL-9000 SE ESTROPEÓ.
MEZI JUPITEREM A IO.
ENTRE JÚPITER E IO.
BOD LAGRANGE MEZI JUPITEREM A IO.
EL PUNTO LAGRANGE ENTRE JÚPITER E IO.
KROUŽÍ KOLEM IO.
ÓRBITA ALREDEDOR DE IO.
Faccio io.
Faccio io.
Ora rimedio io, piano piano.
Ora rimedio io, piano piano.
Zdroje blízké prezidentovi tvrdí že pronese důležitý projev na Nový rok ze skokové základny Io.
Fuentes han insinuado que dará un discurso político importante el día de Año Nuevo desde el punto de salto de lo.
Zprávy naznačují, že viceprezident onemocněl virovou infekcí a hodlá se připojit k delegaci při návratu z Io.
El vicepresidente sufre de una infección viral y se unirá a la gira cuando vuelva de lo.
To by mohlo být zaměření před skokovým bodem na Io.
Eso lo fijaría en el punto de transferencia de lo.
Vzpomínáte si, že jsme Vás vzali na naší Io?.
Recuerda haber sido llevado a bordo de nuestra nave.
Chtějí zabít prezidenta na skokovém bodě na Io. Varujte. Ztrácíme ho!
Asesinar al presidente en el punto de transferencia en lo.
Stanice Io vysílá záchranné lodě Ale zdá se nemožné.
La estación lo está enviando naves hospital pero no parece posible.
Různě. Io, Mars.
A todos lados. lo, Marte.
Pokud ide o ostatní, jsme náhradní vojsko pro Io.
Por lo que respecta a todo el mundo, somos tropas de relevo para Io.