olej | OLED | Lego | Log

Oleg němčina

Oleg

Překlad Oleg překlad

Jak z němčiny přeložit Oleg?

Oleg němčina » čeština

Oleg
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Oleg čeština

Překlad Oleg německy

Jak se německy řekne Oleg?

Oleg čeština » němčina

Oleg

Příklady Oleg německy v příkladech

Jak přeložit Oleg do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Oleg mě pozval na oslavu do restaurace v televizním vysílači Ostankino.
Oleg schlägt vor, Silvester im Restaurant des Ostankino-Fernsehturms zu feiern.
Oleg mě pozval na přivítání nového roku do kláštera v Suzdalu.
Oleg lädt mich zu Silvester nach Susdal in ein Kloster ein.
Stěpan Komarov. Anatolij Subačev, Grigorij Djomin, Oleg Argunov.
Stepan Komarov, Anatoly Subachev, Grigori Dyomin, Oleg Argunov.
Oleg Madrczyk.
Oleg Madrczyk.
Potřebovali vaši spolupráci, ke které byste nesvolila. Tak Oleg zahájil vymívání mozku.
Sie verlangten Ihre Kooperation, die Sie verweigerten, also begann Oleg mit seiner Gehirnwäsche.
Když Oleg uvěřil, že vás zlomil, začal s procesem úpravy.
Als Oleg dachte, Ihr Wille sei gebrochen, begann er mit der Konditionierung.
Tehdy Oleg pocítil průlom. To, že jeho terapie začala fungovat.
Dann war Oleg überzeugt, dass seine Therapie funktioniert hatte.
Když Oleg uvěřil, že jste připravena, dali vám test, který jim měl prokázat, že jste uvěřila. Že jste ve skutečnosti jiná žena.
Als Oleg dachte, Sie seien so weit, wurden Sie getestet, um zu sehen, ob Sie wirklich eine Gläubige seien, wirklich eine andere Frau.
To je Oleg, Natašin bratr.
Das ist Oleg, Natachas Bruder.
Může tady Oleg zůstat?
Kann Oleg mitessen?
Může Oleg taky?
Kann Oleg mitkommen?
Otevři ty zkurvený dveře! - Oleg je můj kámoš!
Oleg ist mein Freund!
Oleg?
Oleg?
Oleg? Co mi to tady říkáš? Že tě střelil Oleg?
Willst du damit sagen, Oleg hat auf dich geschossen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...