lg | lov | lou | Los

Log němčina

rychloměr

Význam Log význam

Co v němčině znamená Log?

Log

log, rychloměr Nautik: Messgerät zur Bestimmung der Fahrgeschwindigkeit eines Schiffes Das Log gab eine durchschnittliche Geschwindigkeit von acht bis neun Meilen an. Doch kaum steht auch das Vorsegel, ist es vorbei mit der Trägheit. Im Sekundentakt springt das Log auf 11, 12, 15…18 Knoten.

Log

Aufzeichnung einer Fahrt oder von anderen Vorgängen:
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Log překlad

Jak z němčiny přeložit Log?

Log němčina » čeština

rychloměr log

log němčina » čeština

lhal

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Log?

Log němčina » němčina

Logge Gerät zur Messung der Geschwindigkeit
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

log čeština

Překlad Log německy

Jak se německy řekne Log?

log čeština » němčina

Log

Příklady Log německy v příkladech

Jak přeložit Log do němčiny?

Citáty z filmových titulků

I should be sleeping like a log But when I get home to you.
Kommt, ihr haltet die Parade auf!
Břemeno je log parole.
Und zwar in den Städten, für die seine Aufenthaltsgenehmigung gilt.
Mám tu houbu, co sedí na všech log-in souborech.
Wir haben einen Virus, der alle Logon-Dateien angreift.
Jistěže. - Sežeňte si log book.
Hier ist Ihr Logbuch.
Udělala jsem Lincoln Log sendvič.
Ich hab Lincoln-Log-Sandwiches gemacht.
Ale log neukazuje přepětí.
Die Log-Datei zeigt keine Überspannung.
Jejich dům na Log Islandu.
Bienen?
Potřebuji ještě jeden zubů čištění na můj log.
Ich brauch noch eine Zahnreinigung für meinen Bericht.
K-Log si neobjednal pokojovou službu.
K-Log hat keinen Zimmerservice geordert. Aber sicher doch.
Myslíš, že si K-Log platí za sex?
Meinst du, K-Log müsste für Sex bezahlen, oder was?
Myslíš, že K-Log nevystřelí?
Meinst du, K-Log schießt nicht, Punk?
Upravíš ten datový log a dáš tam Colbyho IP adresu.
Du musst die Dat-Datei verändern. Und Colbys IP reinschreiben.
Proto jsem se zbavil log SHIELDu na autech.
Deshalb habe ich alle S.H.I.E.L.D.-Logos auf unseren Fahrzeugen abgeschafft.
Bál jsem se, že jsem našel nesprávný datový log.
Ich hatte Angst, dass die DAT-Datei, die ich gefunden hatte nicht die Richtige war.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...