kr | Ar | ak | okr

akr čeština

Překlad akr německy

Jak se německy řekne akr?

akr čeština » němčina

Acre Acker
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Příklady akr německy v příkladech

Jak přeložit akr do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Jednou mi říkal, že má možnost prodat tu půdu po pěti stech za akr.
Eines Tages erzählte er, dass er das Land für 500 pro Hektar verkaufen konnte.
Pokud zavoláte nyní, dostanete tu nejlepší možnou cenu za výměru pozemku, pouhých 25 centů za akr.
Wenn Sie jetzt zugreifen, bekommen Sie Ackerland für Ihre Prachtwohnungen zum fantastischen und unglaublichen Preis von nur 25 Cent auf der Agrarwoche.
Měl jsem farmu, kde jsem občas sklidil 100 bušlů kamení na akr.
Ich hatte eine Farm, auf der ich 100 Scheffel Steine pro Morgen erntete.
Tu není nic takového, jako svobodná země. Pokud budou vaše usedlosti vzkvétat, zasloužíte si každý akr země.
Wenn ihr dieses Land kultiviert, habt ihr jeden Morgen mit eurer Arbeit teuer bezahlt.
Dostanem ten dům i poslední akr půdy, až bude dán do dražby.
Wir kriegen das Haus und jeden Morgen Land, wenn es versteigert wird.
Upravovali jsme cestu, míli po míli, akr po akru země, pro náš budoucí rozvoj.
Das Überholte haben wir ausgemistet, und zwar Meile für Meile, jeden einzelnen Morgen Land, für unser zukünftiges Wohlergehen.
Nazveme-li neužitečnou část půdy - pláž a útesy - třetinovou cenou úrodné půdy a vesnice, pak je průměrná cena 2000 za akr.
Wenn der nutzlose Boden, also Strand und Klippen, ein Drittel des Preises von Nutzboden und Dorf kosten, beträgt der Durchschnittspreis 2.000 pro Morgen. - Ihre Rechnung.
Ty 2000 za akr, nebo těch 10 milionů?
Die zweitausend oder die zehn Millionen. - Pfund.
Pro vás a pro mě je to víc než akr.
Das ist über ein Morgen.
Od posledních voleb. Každý, kdo pracuje na polích statků, má právo, nevyvratitelný právo, koupit si 1 akr neobdělávané půdy.
Seit der letzten Wahl haben alle, die auf einem Gut gearbeitet haben. ein Recht auf einen Anteil an diesem Gut.
Tvá matka milovala každý akr této země.
Deine Mutter liebte jeden Zentimeter davon, Ginny.
Deset akrů mečíku, to je osm tisíc cibulek na akr.
Das sind 4 Hektar Gladiolen.
Kolik vám dal Ole Jurgensen za akr?
Was zahlte Ole Jurgensen Ihnen für einen Ar?
Když nás otec přivezl do Sleepy Hollow Van Garrett mu vydal akr půdy a rozpadlou barabiznu.
Als wir herkamen, gab Van Garrett uns einen Morgen Land und eine alte Hütte.