čeština | angličtina | němčina | ruština
air | ako | akt | ar

akr čeština

Význam Český výkladový slovník

Co znamená akr?

akr

anglosaská plošná míra (asi 0,4 hektaru)

Synonyma Česká synonyma

Která slova mají podobný význam jako akr?

akr čeština » čeština

stará plošná jednotka acre 873 m2

Gramatika Česká gramatika

Jak se skloňuje či časuje akr?

akr · podstatné jméno

+
++

Věty Česká databáze vět

Jak se používá akr?

Citáty z filmových titulků

Jednou mi říkal, že možnost prodat tu půdu po pěti stech za akr.
Pokud zavoláte nyní, dostanete tu nejlepší možnou cenu za výměru pozemku, pouhých 25 centů za akr.
Měl jsem farmu, kde jsem občas sklidil 100 bušlů kamení na akr.
Tu není nic takového, jako svobodná země. Pokud budou vaše usedlosti vzkvétat, zasloužíte si každý akr země.
Dostanem ten dům i poslední akr půdy, bude dán do dražby.
Upravovali jsme cestu, míli po míli, akr po akru země, pro náš budoucí rozvoj.
Nazveme-li neužitečnou část půdy - pláž a útesy - třetinovou cenou úrodné půdy a vesnice, pak je průměrná cena 2000 za akr.
Ty 2000 za akr, nebo těch 10 milionů?
Pro vás a pro je to víc než akr.
Od posledních voleb. Každý, kdo pracuje na polích statků, právo, nevyvratitelný právo, koupit si 1 akr neobdělávané půdy.
Tvá matka milovala každý akr této země.
Deset akrů mečíku, to je osm tisíc cibulek na akr.
Kolik vám dal Ole Jurgensen za akr?
Když nás otec přivezl do Sleepy Hollow Van Garrett mu vydal akr půdy a rozpadlou barabiznu.
Jednou mi ríkal, že možnost prodat tu pudu po peti stech za akr.
Pět centů za akr.
Dolar za akr?
Řekněme, dva dolary za akr.
Pokud budou vaše usedlosti vzkvétat, zasloužíte si každý akr země.
Dám vám 50 centů za akr.
Jednotlivec si může zapsat 320 akrů pouštní půdy za dolar a čtvrt za akr.
Dolar a čtvrt za akr.
Dnes padá jenom 80 tun mouru na akr.
Zisk je 4,75 dolarů na akr.
Oh, a mimochodem, akrová stopa je dost vody. aby pokryla akr půdy se stopou vody.
Dali jim pět centů za akr!
Van Garrett mu vydal akr půdy a rozpadlou barabiznu.
Koupím ještě akr půdy k mým pozemkům, Nasadím nějaké ryby do svého rybníku ve tvaru piána.
Je to akr.
Jeden akr je 4.047 m2, nebo 10 kriketových hišť dlouhý a 1 široký.
Když jde o pomstu, počítá se každičkej akr.
Mám pronajmout svou půdu této společnosti a získám 4 750 dolarů za jeden akr.
Dvacet za akr na deset let. Dostanu to předem?
Je to pár šupů za akr.
Ale sehnal jsem ti akr půdy na Měsíci.
Oh, to je za jeden akr.
Mohl bych koupit akr půdy a trochu farmařit.
Přistoupíme na akr půdy a nářadí pro každý blok.