alin | Alan | alpin | Alina

Alain němčina

Alan

Překlad Alain překlad

Jak z němčiny přeložit Alain?

Alain němčina » čeština

Alan
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

alain čeština

Příklady Alain německy v příkladech

Jak přeložit Alain do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Já jsem Alain, madam.
Alain, Madame.
Alain Charnier nebyl dopaden.
Alain Charnier wurde nie gefasst.
Alain taky.
Alain auch.
Alain o tom přemýšlel a já.
Alain hat daran gedacht, ich.
A Alain?
Und Alain?
Alain na to kašle.
Alain hat nichts zu bestellen.
Ode dneška řídí statek Alain.
Ab heute führt Alain den Hof.
Alain ti řekne co a jak.
Alain wird dir sagen, was zu tun ist.
Alex Bartlett a Alain Moreau.
Alex Bartlett und Alain Moreau.
Alain.
Alain.
Alain Moreau.
Alain Moreau.
Tohle je schránka vedená na jméno Alain Moreau.
Hier der Behälter unter dem Namen Alain Moreau.
Ahoj, Alain?
Hallo, Alain?
Tati, Alain potřebuje čurat!
Papi, Alain muss pinkeln!

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »