ek | bk | Be | šek

bek čeština

Překlad bek německy

Jak se německy řekne bek?
Doporučujeme...Online kurzNěmčina pro nákup a prodejPokročilá němčina je v řízení dodavatelského řetězce velkou výhodou!Podívat se onlinejazyky.cz »

Příklady bek německy v příkladech

Jak přeložit bek do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Vypadáš jako Kurshud-Bek.
Du bist dem Kurschud-bek ähnlich.
Možná vypadám jako Kurshud-Bek, ale jsem úplně někdo jiný.
Vielleicht bin ich dem Kurschud-bek ähnlich, aber ich bin ein ganz anderer Mensch.
Kurshud-Bek se chystá vzít si tvoji Magul.
Und jetzt gerade heiratet Kurschud-bek deine Magul.
Prylar Bek?
Prylar Bek?
To je Prylar Bek.
Das ist Prylar Bek.
Nejsem si jist, ale Bek a Kubus se znali.
Ich bin nicht sicher, aber Bek und Kubus kannten einander.
Bek byl prostředníkem mezi Cardassiany a Sněmem zatímco Kubus byl tajemníkem okupační vlády.
Bek war Kontaktperson zwischen den Cardassianern und der Versammlung, als Kubus Sekretär der Besatzungsregierung war.
Syn kai Opaky a dalších 42 bojovníků za svobodu bylo zabito, protože Bek prozradil Cardassianům polohu jejich tábora.
Kai Opakas Sohn und 42 bajoranische Freiheitskämpfer wurden getötet, weil Bek den Cardassianern ihren Aufenthaltsort verraten hatte.
Za ten masakr byl zodpovědný Prylar Bek.
Prylar Bek war für das Massaker verantwortlich.
Bek byl jen pěšák, prostředník.
Bek war eine Marionette, ein Zwischenglied.
Věděl jste o tom, že Prylar Bek byl kolaborant?
Wussten Sie, dass Prylar Bek ein Kollaborateur war?
To ráno se Bek oběsil.
Bek erhängte sich am Morgen.
Bek zřetelně pracoval pro Bareila, a když si uvědomil, co udělal, chtěl se přiznat.
Bek war offensichtlich ein Komplize von Bareil und als ihm klar wurde, was er getan hatte, wollte er wohl gestehen.
Bareil by to nedovolil, tak si Bek našel jiný způsob.
Bareil erlaubte das nicht, also blieb Bek nur der Selbstmord.
Doporučujeme...Sprechen Sie mit!Intenzivní kurz německé konverzaceKoupit booktook.cz »