bi | Omi | BMW | bei

BMI němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako BMI?
Doporučujeme...Deutsch im KrankenhausKoupit booktook.cz »

bmi čeština

Příklady BMI německy v příkladech

Jak přeložit BMI do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Ale ty máš normální BMI a velmi symetrický obličej.
Du hast einen normalen BMI und ein sehr symmetrisches Gesicht.
Na základě dávky a BMI oběti jsem vypočítala čas otravy zhruba dvě hodiny před smrtí.
Basierend auf der Dosis und dem BMI des Opfers, würde ich festlegen, dass der Zeitpunkt der Vergiftung etwa zwei Stunden vor seinem Tod war.
Dobře, můj BMI byl trochu vysoký.
Nun, mein BMI war ein wenig zu hoch.
Boo má BMI zdravýho člověka.
Boo hat den BMI eines gesunden Menschen.
Já se vrátím, hned jak se moje BMI přiblíží mému věku.
Das werde ich, wenn mein BMI altersgerecht ist.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Průměrný index tělesné hmotnosti (BMI) lidí se zvyšuje během celého období po druhé světové válce, zejména pak od 80. let, přičemž prevalence obezity se v posledních třech desetiletích zdvojnásobila.
Der durchschnittliche Body-Mass-Index (BMI) der Menschen stieg in der gesamten Nachkriegszeit, aber vor allem seit den 1980er Jahren, wobei die sich die Prävalenz der Fettleibigkeit in den letzten drei Jahrzehnten verdoppelte.
Doporučujeme...Online kurzNěmecká slovíčka pro účetníRozšiřte svou německou slovní zásobu ve finančním oboru.Podívat se onlinejazyky.cz »