Bord | bard | road | brad

Board němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Board?

Board němčina » němčina

Motherboard Mainboard Hauptplatine Turnierboard Spiel
Doporučujeme...Moderní učebnice němčinyKoupit booktook.cz »

board čeština

Příklady Board německy v příkladech

Jak přeložit Board do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Jménem Wade Společností, bych chtěl poděkovat Community Board za zprostředokování příležitosti pracovat s vámi na tomto projektu.
Ich möchte mich im Namen der Wade Corporation beim Gemeinderat bedanken, dass er uns die Gelegenheit gegeben hat, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Potlesk pro Mistra jeviště (BOARD).
Unser Gruß an den unvergessenen Frankie Boy.
Přitáhl jsem pozornost California Air Resources Board.
Es erregte die Aufmerksamkeit der Luftreinhaltungskommission von Kalifornien.
Když výrobci aut prokázali, že o ně není zájem, obhájci elektrických aut mysleli, že mají sympatizanta s životním prostředím a vědce doktora Alana Lloyda, předsedu California Air Resources Board.
Während Autokonzerne plädierten das es keine Nachfrage gäbe, hofften Verfechter des Elektroautos verständnisvolles Gehör beim neu berufenen Umweltwissenschaftler Dr. Alan Lloyd als Vorsitzender der Luftreinhaltungs- kommission von Kalifornien zu finden.
Všechno se odehrálo na rozhodujícím zasedání California Air Resources Board.
Alles sollte bei einem Treffen mit der Luftreinhaltungskommission Kaliforniens entschieden werden.
California Air Resources Board zabila elektrické auto pod obrovským tlakem automobilek.
Die kalifornische Luftreinhaltungs- behörde tötete das Elektroauto unter enormen Druck der Autokonzerne.
Pracuje v Chicago Board of Trade.
Er arbeitet im Börsensaal des Chicagoer Handelsministeriums.
Mámě opravdovou a věrohodnou hrozbu v Chicago Board of Trade.
Wir haben eine echte und glaubwürdige Drohung im Chicagoer Handelsministerium.
Altanovi nějakým způsobem věděli o našem tajném zařízení v Chicagu a o našich zadržovacích postupech v případě zmařeného pokusu o útok na Chicago Board of Trade.
Die Altans hatten irgendwie Kenntnis von unserer geheimen Chicagoer Einrichtung und unserer Inhaftierungs-Protokolle infolge des vorgetäuschten Anschlags auf das Handelsministerium.
Věděli, že bychom vysledovali Khalida Ansariho k Borzi Altanovi a k Chicago Board of Trade, a věděl, že bychom vzali Mykolu sem.
Sie wussten, dass uns die Spur zu Khalid Ansari, dann zu Borz Altan und dem Handelsministerium führt, und sie wussten, dass wir Mykola hierher schaffen würden.
To nemá nic společného s přezkumem Alumni Board, že?
So nervös. Hat das mit der Überprüfung durch den Alumni-Rat zu tun?
Zavolala dohromady Alumni Board, Dean Weinstock, a několik dalších administrativních typů, a přednesl projev na váš účet.
Sie hat den Alumni-Rat zusammengetrommelt, Dean Weinstock und andere Verwaltungsmitglieder, und sich für dich ausgesprochen.
Lo svolali na Alumni Board a Dean Weinstock a pevné všechno na divadelním projektu.
Lo trommelte den Alumni-Rat und Dean Weinstock zusammen und regelte alles mit dem Theater-Projekt.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Předseda americké Rady pro kontrolu federální banky (Federal Reserve Board) je totiž zcela fascinován velkými objevy konce 19. století, jež znamenaly revoluci v průmyslové výrobě, a to jak v Americe, tak na celé Zeměkouli.
Dass der Vorsitzende des amerikanischen Zentralbankrats von den großen Erfindungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts fasziniert ist, die revolutionierend auf die Industrieproduktion Amerikas und der übrigen Welt gewirkt haben, ist nur allzu verständlich.
ECB by snad mohla všechny překvapit svojí úspěšnou politikou pragmatismu, ve stylu Alana Greenspana, šéfa Rady Americké centrální banky (US Federal Reserve Board).
Es könnte wohl sein, dass die EZB allgemein mit einer Politik überrascht, die pragmatisch und erfolgreich ist, nach Art des amerikanischen Zentralbankrats mit Alan Greenspan an der Spitze.
Doporučujeme...Německo český slovníkKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...