can | tain | Rain | Main

cain čeština

Příklady cain německy v příkladech

Jak přeložit cain do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Harry, Harry, Harry Cain!
All together!
Harry, Harry, Harry Cain!
Hurri, hourra, hurricane! All together!
Ale velitel Cain se vrhnul na dvě mateřské lodě.
Aber Cain hat zwei Basissterne angegriffen.
Pokud by Cain počítal, že přežije, vzal by mě na Pegase.
Ich habe ein komisches Gefühl wegen ihm.
Kdo s rozumem na svém místě by dělal něco takového? Možná legendární velitel Cain?
Vielleicht ein technologischer Durchbruch.
Ano, Cain, přirozeně. Cain! Jak ho může trápit flotila nebo Galactica?
Die Alternative ist, das wir eine neue, stärkere Macht im Universum fanden als unsere eigene.
Ano, Cain, přirozeně. Cain! Jak ho může trápit flotila nebo Galactica?
Die Alternative ist, das wir eine neue, stärkere Macht im Universum fanden als unsere eigene.
Cain sám útočí na všechny tři mateřské lodě.
Nicht so unfreundlich. Dieser Mann ist unser Freund. Oh?
Pane Weste, toto je Daniel Cain.
Mr. West, das ist Daniel Cain.
Daniel Cain?
Daniel Cain?
A teď Cain začal bydlet s tím Westem.
Und nun teilt sich Cain mit diesem West eine Wohnung.
A Cain je neustále s ním.
Und Cain ist ständig an seiner Seite.
Cain je nebezpečný.
Cain ist gefährlich.
Je pan Cain někde v nemocnici?
Dr. Harrod, treibt Mr. Cain hier gerade sein Unwesen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...