ran | Ruin | rhin | rein

Rain němčina

Význam Rain význam

Co v němčině znamená Rain?

Rain

ein Streifen Ackerland ohne Nutzpflanzen auf der Grenze zweier Felder Die Jäger sitzen zwischen den Feldern im Rain, wo sie getarnt die äsenden Rehe erlegen können. süddeutsch, schweizerisch: Abhang
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Rain?

Rain němčina » němčina

Feldrain Ackergrenze Wegrand Wegesrand Hang Grenze Feldrand

rain čeština

Příklady Rain německy v příkladech

Jak přeložit Rain do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Následují Cover the Bet, Heavy Rain a Hign Compression.
Und so gehen sie in den ersten Bogen!
Dále Heavy Rain následovaný High Compressionem, který začíná nabírat rychlost.
High Compression übernimmt jetzt die Spitze!
Tenhle frajer asi utekl z blázince. Rain Man?
Ich glaub der ist aus der irrenanstalt ausgebrochen.
Rain Mane, běž si vyčistit zuby.
Rain Man, geh wieder ins Bad und reinige dir die Zähne.
Já vím že si nepřejete být vyrušován, ale na lince 3 máte ženu z Griffitovy Observatoře-- nějakou Rain Robinsonovou.
Ich weiss, ich soll Sie nicht stören. Aber es rief eine Frau vom Griffith Observatorium an. Eine Rain Robinson.
Rain, nemyslíte, že je na to moc brzy?
Das wäre etwas voreilig, meinen Sie nicht?
Dobrá práce, Rain.
Gute Arbeit.
Mimochodem moje jméno je Tom Paris. Rain Robinsonová.
Mein Name ist übrigens Tom Paris.
Rain, vy nechcete křičet!
Nicht schreien!
Rain, nefantazírujte.
Sie fantasieren.
Co mám dělat? Jenom klid, Rain.
Was soll ich nur tun? Ganz ruhig, Rain.
Rain, je mi líto, že jsme vás do toho zatáhli.
Tut mir Leid, dass Sie in all das hineingezogen wurden.
Rain.
Rain.
Ahoj, tady je Rain Robinsonová.
Hallo. Hier spricht Rain Robinson.
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...