Ilse | Elle | Elke | elfe

else němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako else?

else němčina » němčina

sonst
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady else příklady

Jak se v němčině používá else?

Citáty z filmových titulků

Woltersheim, Else. Mergentheimer Str. 3, Telefonnummer 349462.
Woltersheimová Elsa, Mergentheimerstr. 3, telefon 349462.
Woltersheim, Else und Blum, Katharina.
Woltersheimová Else a Blumová Kateřina.
Frau Else Woltersheim?
Paní Woltersheimová?
Else und ich wollen sowieso zusammen wohnen.
Stejně chceme s Elsou bydlet spolu.
Welche else?
A cos čekala?
Ich Wiii finden somepIace else um den Rest der meine Termine zu tun.
Dobře. Seženu si na zbytek objednávek nějaké jiné místo.
Welche else haben Sie denken?
A o čem dalším jsi přemýšlel?
Lassen Sie uns versuchen, etwas else.
Zkusíme něco jiného.
Warum else would Sie mit Ross gemacht?
Proč by ses jinak muchlala s Rossem?
Because I always believed that the Lord could help me ifnobody else could.
Because I always believed that the Lord could help me ifnobody else could.
Wissen Sie, was else fragt man sich?
Víš, co ještě nutí k zamyšlení? - Co?
WEII wir nicht gefunden haben niemanden else.
No, nikoho jiného jsme nenašli.
Was else?
A na čem ještě?
Gott mir dir, Else!
Bůh s tebou, Elso.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »