SM | gs | gm | ssm

gsm čeština

Příklady gsm německy v příkladech

Jak přeložit gsm do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Dáme GSM, jasný? GSM.
Und jetzt Gib mir Geld, OK?
Dáme GSM, jasný? GSM.
Und jetzt Gib mir Geld, OK?
Skenuji GSM zdroj.
Ich suche die GSM-Quelle.
Musíme obstarat 5.000 skříněk, pak zabudovat GSM-mobilní přijímač a pak jít po domácnostech, vyměnit ty skříňky.
Wir müssen uns 5.000 Boxen besorgen, dann GSM-Handyempfänger einbauen und dann in die Haushalte gehen, die Boxen austauschen.
Takže jestli na vás zaútočí, bude to právě v takovou chvíli. GSM linka v provozu.
Also, wird es Sie treffen, wenn es passiert.
Dvě vteřiny před výbuchem skočilo GSM na 3,800 MHz.
Es gab zwei Sekunden vor der Explosion einen Anstieg von 3.800 Megahertz im GSM-Netz.
Máš výsledky GSM na jeho oblečení?
Ist die Gaschromatografie seiner Kleidung abgeschlossen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »