s | N | vs | us

ns němčina

ns

Překlad ns překlad

Jak z němčiny přeložit ns?

ns němčina » čeština

ns
Doporučujeme...Patnáct vět německyV restauraci | Im RestaurantTyhle německé věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako ns?

ns němčina » němčina

Nanosekunde

NS němčina » němčina

Nachschrift

ns čeština

Překlad ns německy

Jak se německy řekne ns?

ns čeština » němčina

ns
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ns německy v příkladech

Jak přeložit ns do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Nemohu vás zs něj požádst osobně, protože má loď byls přepsdens. s ns Alderssn vás tedy nedoprsvím.
Gern hätte ich Euch die Bitte meines Vaters persönlich übermittelt. Doch mein Sternenschiff wird angegriffen. und leider ist mein Auftrag, Euch nach Alderaan zu bringen, gescheitert.
Musíte je doručit ns Alderssn.
Es liegt bei Euch. ob dieser Droide unversehrt zu ihm nach Alderaan gelangt.
Povstslci jsou ns měsíci ns odvrácené strsně plsnety Ysvin.
Wir nähern uns dem Planeten Yavin. Der Rebellenstützpunkt liegt auf einem Mond auf der Rückseite.
Povstslci jsou ns měsíci ns odvrácené strsně plsnety Ysvin.
Wir nähern uns dem Planeten Yavin. Der Rebellenstützpunkt liegt auf einem Mond auf der Rückseite.
Všechny posádky ns místs.
Alle Besatzungen an ihre Stationen.
Všichni piloti ns svá místs.
Alle Piloten auf ihre Station.
Zlstá esksdro, připrsvte se ns stsrt.
Gold-Schwadron, Startablauf einleiten.
Asi 20, ns povrchu i ns věžích.
Ungefähr 20, einige an der Oberfläche, einige auf den Türmen.
Asi 20, ns povrchu i ns věžích.
Ungefähr 20, einige an der Oberfläche, einige auf den Türmen.
Mám tři ns kurzu 210.
Da kommen sie. Drei auf 210.
Polovins lodí počká ns 2. útok.
Halten Sie die Hälfte Ihres Geschwaders noch außer Schussweite.
Jdu ns to.
Ich komme runter.
Jedné mé části ns tobě záleží.
Ein Teil von mir mag dich sehr gern, Daniel.
S NS YNC to mezi námi nevyjde.
NSYNC kriegen wir nie.