úv | V | U | xv

UV němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako UV?
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

uv čeština

Příklady UV německy v příkladech

Jak přeložit UV do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Neříkali jste, že taková UV absorpce jako je tady, svědčí o přítomnosti trakeru?
Sind die UV-Absorptionen nicht Anzeichen für Trakervorkommen?
Číslo šest, přejděte na UV světla.
Nummer sechs, UV-Licht anschalten.
Můžete modifikovat jeden nouzový maják na UV?
Können Sie eine Lampe für UV-Licht-Betrieb modifizieren?
UV paprsky jsou jen začátek.
UV-Strahlen sind nur der Anfang.
Teď ještě nevím, zda je odolný vůči UV záření.
Warum hast du mir dann nicht erzählt, dass der Tarnmantel jetzt auch dem Sonnenlicht standhält?
Oblek neviditelnosti je teď odolný vůči UV záření. Nikdo ho nenajde.
Der Tarnmantel ist jetzt immun gegen Sonnenlicht.
PŘED 15 LETY PUSTIL UV KSSS PRVNÍHO SOVĚTSKÉHO FOTBALISTU DO ZAHRANIČÍ. Omlouvám se.
Verzeihung.
Víte, že UV záření ze slunce. v nás produkuje antidepresivní látky?
Wussten Sie, dass die ultravioletten Strahlen der Sonne antidepressive Wirkstoffe in uns erzeugen?
UV bariéra: 10 vteřin.
In 10 Sekunden erfolgt Schutz gegen ultraviolette Strahlung.
Na planetě s tak vysokou UV radiací jakou tahle nejspíš bude mít.se rostlinám daří dobře.
Für einen Planeten mit so hoher UV-Strahlung gedeihen die Pflanzen hier sehr gut.
To je UV lampa.
Das, Bibendum, ist eine UV-Lampe.
To je UV lampa.
Das, Bibendum, ist eine UV-Lampe.
U brány potřebují nějaké zdroje UV záření.
Bringen Sie einige UV-Einheiten in den Stargate-Raum.
Dobře, zapínám UV světlo. Teď!
Ich schalte die UV-Lampen an -...jetzt.