úv | v | u | xv

uv čeština

Příklady uv portugalsky v příkladech

Jak přeložit uv do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Oni nikdy byli zajat a uv? zn? n.
Nunca foram capturados e presos.
Sluneční svit se vrací, s větší dávkou UV záření než obvykle.
RAIOS SOLARES CHEIOS DE LUZ ULTRA-VIOLETA.
Hladina UV záření překračuje kritickou úroveň.
Incluindo tu. Nível de ultravioletas excede 100 megawatts.
UV záření trochu stouplo.
Os UV's subiram um pouco.
Jedná se o UV filtr.
É um filtro UV.
Neříkali jste, že taková UV absorpce jako je tady, svědčí o přítomnosti trakeru?
É muito difícil de dizer. Nunca fui bom com palavras.
Číslo šest, přejděte na UV světla.
Número seis, ligar os bancos de UV.
Zvýšit tohle UV.
Aumente o UV.
Každý, kdo nebude mít na sobě alespoň 2 miliony UV filtrů bude mít sakra špatný den. Chápete?
Quem não usar um protector solar com factor 2 milhões vai ter um dia muito mau, entendes?
UV paprsky jsou jen začátek.
Os raios UV estão só no início.
Na planetě s tak vysokou UV radiací jakou tahle nejspíš bude mít.se rostlinám daří dobře.
Para um planeta com uma radiação UV tão alta como este é suposto ter a vida vegetal parece estar a dar-se bem.
To je UV lampa.
É um ultra-violeta, bucha.
U brány potřebují nějaké zdroje UV záření.
Levem algumas unidades de UV para a sala do portal.
Dobře, zapínám UV světlo. Teď!
A ligar as luzes UV agora.