mezinárodní investice čeština

Překlad mezinárodní investice portugalsky

Jak se portugalsky řekne mezinárodní investice?

mezinárodní investice čeština » portugalština

investimento internacional

Příklady mezinárodní investice portugalsky v příkladech

Jak přeložit mezinárodní investice do portugalštiny?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prosazováním podobných ochran pro LGBT mohou mezinárodní investice a pomoc zlepšit ekonomickou výkonnost a posílit respekt k základním lidským právům.
Ao ambicionarem protecções semelhantes para as pessoas LGBT, o investimento e ajuda internacionais podem melhorar o desempenho económico e fortalecer o respeito pelos direitos humanos básicos.

Možná hledáte...