mezinárodní spolupráce čeština

Překlad mezinárodní spolupráce portugalsky

Jak se portugalsky řekne mezinárodní spolupráce?

mezinárodní spolupráce čeština » portugalština

cooperação internacional

Příklady mezinárodní spolupráce portugalsky v příkladech

Jak přeložit mezinárodní spolupráce do portugalštiny?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Vzhledem ke své globální podstatě vyžaduje internet určitý stupeň mezinárodní spolupráce, aby mohl fungovat.
Dada a sua natureza global, para poder funcionar, a Internet exige uma certa cooperação a nível internacional.
Nejslibnější oblasti mezinárodní spolupráce se dnes s největší pravděpodobností týkají problémů, které státům způsobují třetí strany, například zločinci nebo teroristé.
Actualmente, as áreas mais promissoras a nível de cooperação dizem respeito sobretudo a problemas que terceiros, tais como criminosos e terroristas, representam para os Estados.
Navzdory těmto světlým bodům však mezinárodní spolupráce, nad otázkami sahajícími od regionálních konfliktů po ochranu globálních veřejných statků, zůstává chabá.
E porém, apesar destas perspectivas promissoras, a cooperação internacional ainda é fraca relativamente a questões que vão desde os conflitos regionais à protecção de bens públicos globais.

Možná hledáte...