pól | po | pl | pot

pol čeština

Příklady pol portugalsky v příkladech

Jak přeložit pol do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Jestli ti lidi, co jsou v horách, získali moc mohlo by to být horší než v Pol Potu.
Pelo que sabemos se esses tipos das montanhas chegarem ao poder. será pior do que o Pol Pot.
Tak co Pol Pot a Castro?
E Pol Pot e Castro?
Pol Pot a Castro?
Pol Pot e Castro?
Pol icejní zásah byl nevyhnutelný, a mimochodem i nutný.
A intervenção policial era inevitável. e acontece que é necessária.
Tady seržant Al Powell z pol icie v Los Angeles.
Daqui o sargento Al Powell da Polícia de Los Angeles.
Zástu pce pol icej ního velitele, Dwayne T. Robinson. Já tady tu akci řídím.
É o Subchefe da Polícia Dwayne T. Robinson e sou eu quem manda aqui.
Podívej, nikdo se odtud nedostane, dokud si tihle lidi neprom I uví s místní pol icií.
Ouve, ninguém sai daqui até estes tipos falarem com a polícia de L.A.
Je tady pol icie, je to jej ich problém.
A polícia já cá está. Agora o problema é deles.
Když jsi zelenáč, tak tě naučí všecko, co má pol icajt u mět, až na to, jak žít, když uděláš chybu.
Quando és caloiro ensinam-te tudo sobre a polícia excepto como viver com um erro destes.
Místní pol icie tom u už tady nevelí.
A polícia de Los Angeles já não manda cá em baixo.
Podej mi pol, mahalo.
Passa o poi, Mahalo.
Doktor Mora Pol z bajorského vědeckého institutu mě požádal, abych si ho pro něj u Federace vyžádal.
O Dr. Mora Pol, do Instituto Bajoriano da Ciência, pediu-me para pedir um à Federação.
Pol-ár?
Polares?
Ahoj, Pol.
Adeus, Pol.
Doporučujeme...ČlánekJak se naučit 125 nových slovíček za 5 minutPřečíst easylingo.cz »