ad | da | Aa | zda

Ada čeština

Překlad Ada rusky

Jak se rusky řekne Ada?

Ada čeština » ruština

Ада
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Ada rusky v příkladech

Jak přeložit Ada do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Moje teta Ada.
Это моя тетя Ада.
Ada Ciganlija, 5. listopadu, 12:25 hodin.
Ада Циганлия, пятое ноября, 12:25.
Ada říká, že ti to docela jde. Rád bych tě slyšel hrát.
Ладно, Ада говорит это у тебя неплохо получается.
Bainesi promluvila Ada někdy před tebou?
Бэинс, Ада с тобой когда-нибудь разговаривала?
Ada nám to řekla.
Ада нам рассказала.
Nic nemám, ale Ada něco mít bude. Možná košíčky.
У меня тут ничего нет, но у Ады всегда полный холодильник и пирожные есть.
Ada mi dala dohromady vlasy.
Ада покрасила мне волосы.
Ne jen o jednoho přepracovaného, málo placeného ADA navíc.
И не просто в схватке с низко оплачиваемым окружным прокурором.
Pro ženu jménem Ada.
Леди по имени Ада.
Potom se Ada rozhodla dát hmyzu svobodu.
После того как она себе сделала татуировку, Ада решила отпустить насекомое на свободу.
Ada musela pracovat pro Bijou dokud nepadl za oběť její lstivosti.
Ада должна была работать у Дорогуши пока смогла закрутить ему голову женским коварством.
Den před loupeží Ada udělala otisk klíče od zadního schodiště. Když odcházel pryč, Lolushkin musel něco vyřešit a spěchal na záchod a tak zapomněl klíče ve dveřích.
За день до удара Ада успела снять отпечаток ключа к задней лестнице, Люлюшкину досралось перед тем, как выйти, бросился в туалет и в напряжении не наделать в штаны забыл ключи у двери.
Ten stejný pátek jsme čekali až nám Ada dá signál, že je Bijou pryč.
Той пятницей на последнем этаже дома мы ждали сигнал от Ады, что Дорогуша вышел из дома.
Kromě sošky jsme měli otočit dům vzhůru nohama, aby to vypadalo jako náhodná loupež a Ada nebude podezřelá.
Кроме статуэтки мы должны были украсть другие вещи и перевернуть дом головой вниз, чтобы все выглядело как случайное ограбление и чтобы не заподозрили ее в соучастничестве.