čeština | angličtina | němčina | ruština
abc | bb | ABBA | abbo

abb čeština

Příklady abb rusky v příkladech

Jak přeložit abb do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Abb, Abb.
Эбби! Эбби!
Abb, Abb.
Эбби! Эбби!
My máme, Abb.
Есть, Эбб.
Co dalšího máš, Abb?
Что еще у тебя, Эбб? У меня есть отпечаток.
Náš vrah byl hodně vzteklý, Abb.
Наш убийца был в большом гневе, Абб.
Nemůžu přijít, Abb.
Я не приду, Эбб.