ab | aby | ABS | bu

abú čeština

Příklady abú rusky v příkladech

Jak přeložit abú do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Šiva s tebou, Abú.
Да пребудет Шива с тобой, Абу.
Abú konejšil stesk po vlasti kouřem hašiše.
Свою тоску по родине Абу толял курением гашиша.
Naštěstí znal Abú indické tajemství, jak nadpřirozenou silou vůle soustředit myšlenky.
Сверхъестественной силой воли он сосредоточил свои мысли.
Abú Fatma.
Абу Фатма.
Jmenuji se Abú Fatma.
Меня зовут Абу Фатма.
To je pevnost Abú Klea.
Это крепость Абу Клей.
Mahdího vojáci dobyli vaši pevnost v Abú Klea.
Войска Мади захватили ваш форт в Абу Клей.
Modli se za mě, Abú.
Помолись за меня, Абу.
Abú Daúd.
Абу Дауд.
Abú Júsuf.
Абу Юссуф.
Kemal Adwán, Kamál Násir a Abú Júsuf.
Камаль Адван, Камаль Нассар и Абу Юссуф.
Adwán a Abú Júsuf.
Адван и Абы Юссуф.
V Abú Ghrajb se mučí vězni, a do vězení jdou jen pucfleci.
В Абу-Грейб пытают заключенных, и лишь мелкие сошки отправляются в тюрьму.
Z Abú Ghraíbu jste měli druhé Vánoce.
Да вы визжали от счастья, узнав про Абу-Грейб.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nedávné fotografie zneužívaných a sexuálně ponižovaných zajatců v bagdádské věznici Abú Ghraíb pouze přilily olej do ohně.
Распространенные недавно фотографии издевательств американских военных над пленными иракцами в тюрьме Абу-Грейб в Багдаде подлили масла в огонь.
To je však názor pouhé malé menšiny předáků, jmenovitě někdejšího premiéra Abú Mázina (Mahmúda Abbáse) a Mohamada Dahlána, který stojí v čele vlastních milicí v pásmu Gazy.
Но такие взгляды разделяет лишь незначительное меньшинство лидеров, а именно бывший премьер-министр Абу Мазин и Мохаммед Дахлан, возглавляющий собственную военизированную группировку в секторе Газы.
Za několik dní se v Abú Dhabí připojím k 300 globálním lídrům na prvním světovém summitu o vakcinaci - cílem tohoto setkání je zajistit, aby všechny děti všude na světě měly přístup k vakcínám.
Через несколько дней я присоединюсь к 300 мировым лидерам на первом Всемирном саммите по вакцинации - совещании, посвященном тому, чтобы все дети во всех странах имели доступ к вакцинации.
Palestinský ministerský předseda Abú Mázin vyzval palestinské extremisty k odzbrojení nebo alespoň k delšímu klidu zbraní, oni ovšem odpověděli zvýšením počtu teroristických útoků.
Премьер-министр Палестины Абу Мазен призвал палестинских экстремистов бросить оружие, или хотя бы согласиться на продолжительное прекращение огня, однако ответом на этот призыв послужило резкое увеличение числа террористических актов.
Dvěma bratrskými symboly jsou Guantánamo a Abú Ghrajb.
Символы близнецы - Гуантанамо и Абу Граиб.
Avšak USA zároveň ve snaze podrýt vládu Hamasu podporují Abú Mázina, takže vrhají stín na důvěryhodnost své vlastní oddanosti demokracii.
Однако, в то же время, США поддерживают Абу Мазена, пытаясь подорвать положение правительства, возглавляемого партией Хамас, и тем самым бросают тень на правдоподобность своей собственной приверженности демократии.
Na nedávném summitu Světového ekonomického fóra o globální agendě, který se konal v Abú Zabí, jsem přednesla tři návrhy, jak by se dalo s klimatickými změnami bojovat.
На недавнем саммите Всемирного экономического форума по глобальной повестке дня в Абу-Даби мною было сделано три предложения по борьбе с изменением климата.
Právě proto byly příklady věznic v Abú Ghrajbu a zátoce Guantánamo tak draze vykoupeny.
Это как раз та причина, по которой уроки извлеченные из тюрем в Абу Граибе и Гуантанамо Бэй так дорого стоили.
Tuto měkkou moc ale podryla neefektivita okupace, týrání vězňů v Abú Ghrajb a Rumsfeldem iniciovaná politika zadržování osob bez soudního slyšení na Guantánamu.
Но эта мягкая сила была подорвана неэффективностью оккупации, плохим обращением с заключенными в Абу Грейбе и политикой задержания без слушаний в суде в Гуантанамо, начало которой положил Рамсфелд.
Například Džuma Ibrahim Džuma Adam a Mahmúd Salám Saliman Abú Karbiš provedli útok zápalnými bombami na civilní autobus, při němž zabili těhotnou ženu, tři její předškolní děti a izraelského vojáka, který se je snažil zachránit.
Например, Джума Ибрагим Джума Адам и Махмуд Салам Салиман Абу Карбиш подорвали гражданский автобус, убив беременную женщину, ее троих детей дошкольного возраста, а также израильского солдата, который пытался их спасти.
Bushova rétorika o prosazování demokracie je méně přesvědčivá než obrázky z Abú Ghrajbu a Guantánama.
Риторика Буша о содействии развитию демократии менее убедительна, чем сюжеты об Абу Грейб и Гуантанамо.
Jsem přesvědčen, že mezi touto skutečností a týráním zadržených osob ze strany vojáků USA ve věznici Abú Ghrajb existuje přímá souvislost.
Я убежден, что существует прямая связь между данным решением и издевательствами над заключенными тюрьмы Абу Грейб со стороны американских солдат.
Dění v Abú Ghrajb nebylo důsledkem vlivu několika zkažených jedinců, ale modelem tolerovaným, ba dokonce podporovaným americkými úřady.
То, что произошло в Абу Грейбе, не было всего лишь заурядным несоблюдением порядка, а явилось результатом хорошо спланированной и продуманной акции со стороны американских властей.
ABÚ ZABÍ - Rok se chýlí ke konci a je jen přirozené klást si otázku, co by mohlo ležet před námi.
АБУ-ДАБИ - Поскольку год подходит к концу, что может быть естественней, чем спросить, что же нас ждет впереди.