adenozinmonofosfát čeština

Překlad adenozinmonofosfát rusky

Jak se rusky řekne adenozinmonofosfát?

adenozinmonofosfát čeština » ruština

аденозинимонофосфат
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...