akreditovaný čeština

Příklady akreditovaný rusky v příkladech

Jak přeložit akreditovaný do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

A jste akreditovaný novinář?
У вас есть аккредитация прессы? Да.
Musíš být akreditovaný.
Получение лицензии.
Jsem akreditovaný zdravotní technik.
Дипломированные специалист.
Asi takhle, Morsei. Buď jsem akreditovaný patolog s mnohaletými zkušenostmi, který znenadání přišel o rozum, nebo je to lhářka.
Скажем так, Морс, либо я патолог из МВД с несколькими годами работы за плечами, который внезапно сошел с ума, либо она лгунья.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...