akreditovaný čeština

Příklady akreditovaný italsky v příkladech

Jak přeložit akreditovaný do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Jsem akreditovaný nezávislý novinář.
Sono uno stimato giornalista.
Jste akreditovaný výrobce skandálů.
Lei è uno stimato sciacallo.
Vy jste akreditovaný novinář?
E' un membro accreditato della stampa?
Jsem akreditovaný zdravotní technik.
Un operatore tecnico.
Buď jsem akreditovaný patolog s mnohaletými zkušenostmi, který znenadání přišel o rozum, nebo je to lhářka.
O sono un patologo del ministero dell'Interno in servizio da qualche anno, che all'improvviso abbandona la sua razionalità, oppure lei ha mentito.
Je to akreditovaný lékař.
E' un medico accreditato.

Možná hledáte...