ng | cn | ing | cns

cng čeština

Příklady cng rusky v příkladech

Jak přeložit cng do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Potlačit CNG.
Включить маршевые двигатели. - Есть включить маршевые двигатели.
Doporučujeme...Kurzy ruštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »