Cs | s | Č | č

čs čeština

Příklady čs spanělsky v příkladech

Jak přeložit čs do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Všechny domy, kde žije oběť ČS, musejí být označeny.
Todas las casas en las que haya infectados de SPM deben identificarse.
Vybral sis jen čs a místo konce cesty.
Lo único que eliges es la hora y el lugar del fin del trayecto.