Dacio | dalia | dacita | dicha

Dacia spanělština

Dácie

Význam Dacia význam

Co v spanělštině znamená Dacia?

Dacia

Nombre propio de mujer
Doporučujeme...Cvičebnice španělské gramatikyKoupit booktook.cz »

Překlad Dacia překlad

Jak z spanělštiny přeložit Dacia?

Dacia spanělština » čeština

Dácie

Příklady Dacia příklady

Jak se v spanělštině používá Dacia?

Citáty z filmových titulků

El vendrá a Sarmizegetusa y te coronará personalmente como rey de Dacia y súbdito de la invicta Roma.
Přijede do Sarmizegetusy a bude tě korunovat jako krále Dacie a poddaného neporazitelného Říma.
Mañana tú serás el gobernador de Dacia.
Zítra ty budeš guvernér Dacie.
Cuado Trajao conquisto Dacia.
Trajánovo dobytí Dácie.
No ves que Pompeyo puede estar quebrado como un catamita de la Dacia y aun ser peligroso?
Cožpak ti nedošlo, že Pompeius možná je zlomený, ale stále velmi nebezpečný?
El Dacia Sandero ha sido puesto a la venta con el volante del lado izquierdo!
Dacia Sandero je v prodeji s levostranným řízením.
El Dacia Sandero, tengo una foto nueva!
Dacia Sandero, mám nový obrázek!
James, malas noticias, el Dacia Sandero.
Jamesi, špatné zprávy, Dacia Sandero.
El Dacia Sandero no llegará al Reino Unido.
Co? - Dacia Sandero nepřijde do Velké Británie.
Han echo una version off-road del Dacia Sandero.
Udělali off-road verzi Dacie Sandero.
Es el Dacia.
Tohle je Dacia.
Es un Dacia.
Je to Dacia.
Dacia Sandero?
Dacia Sandero?
No, no es el Dacia Sandero.
Dacia Sandero to není.
Es, no? Es un Dacia Sandero.
To je Dacia Sandero.
Doporučujeme...Jak vyzrát na cizí jazykyKoupit booktook.cz »

dacia čeština

Příklady Dacia spanělsky v příkladech

Jak přeložit Dacia do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Dacia Sandero je v prodeji s levostranným řízením.
El Dacia Sandero ha sido puesto a la venta con el volante del lado izquierdo!
Dacia Sandero, mám nový obrázek!
El Dacia Sandero, tengo una foto nueva!
Jamesi, špatné zprávy, Dacia Sandero.
James, malas noticias, el Dacia Sandero.
Co? - Dacia Sandero nepřijde do Velké Británie.
El Dacia Sandero no llegará al Reino Unido.
Tohle je Dacia.
Es el Dacia.
Je to Dacia.
Es un Dacia.
Dacia Sandero?
Dacia Sandero?
Dacia Sandero to není.
No, no es el Dacia Sandero.
To je Dacia Sandero.
Es, no? Es un Dacia Sandero.
To je Dacia Sandero..
Es el Dacia Sandero.
No panečku! - To je moje Dacia Sandero?
De verdad es mi Dacia Sandero?
Dacia Sandero.
Dacia Sandero.
Dacia Sandero se mi líbila.
Me gustaba el Dacia Sandero.
Nová Dacia.
El nuevo Dacia. Duster.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Jak se naučit 100 slovíček za hodinuKoupit booktook.cz »