acné | Arne | anne | také

akné čeština

Překlad akné spanělsky

Jak se spanělsky řekne akné?

akné čeština » spanělština

acné

Příklady akné spanělsky v příkladech

Jak přeložit akné do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Za akné se nemusíš stydět.
No deberías avergonzarte por eso.
Každý měl někdy akné.
Todo el mundo lo ha padecido alguna vez en su vida.
Hlavně zaretušujte to akné, oukej?
Asegúrate de que se peine después.
Dělala bys reklamu na krém proti akné. pokud by tě Corny požádal?
Harias un anuncio de crema para el acne ante las camaras si Corny te lo pidiera?
Naštěstí jsem se s akné nikdy nepotýkala. jako mnozí jiní. ale umím si představit ten katastrofální dopad, který to má na pleť. a společenský život teenagerů.
Afortunadamente,nunca he padecido el maldito acne. No como otras. Pero comprendo el devastador efecto que esas manchas tienen en la vida social de las quinceañeras.
Fajnový, čistý límečky. i naše akné se najednou zdálo noblesně vznešený.
Hasta nuestro acné adquirió una especie de nobleza.
Ahoj Pašíku. Co tvoje akné, Pašíku?
Es sólo el material utilizado para el embalaje.
Nevím, Udělalo se mi nějaké akné nebo co.
No sé. Me salió acné o algo así.
Standardní záležitost na akné mezi 16 a 26 roky. Hexafluorid.
Algo corriente. contra el acné juvenil, un hexafluoruro.
Říkal, že máte problém s mastí na akné.
Me dijo que tenías problemas con la crema antiespinillas.
Stehy mi vyndají za týden. Musíme si promluvit o té masti na akné.
Tenemos que hablar de esa crema antiespinillas.
A podobným způsobem chci prodat krém na akné.
Y es así como quiero vender la crema antiespinillas.
Když chceš prodat mast na akné, musíš vychválit beďary.
Si quieres vender antiespinillas, hay que fomentar las espinillas.
Na Phyllis Blokeyovou. To je zpěvačka s akné.
Es la cantante con granos.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na počátku 90. let chemické rozbory potvrdily cenné nutriční a dermatologické vlastnosti oleje, včetně jeho možného použití jako léku proti akné, vráskám a drobným poraněním.
A principios de los noventa, análisis químicos confirmaron las valiosas propiedades nutricionales y dermatológicas del aceite (que incluían el uso como tratamiento para el acné, las arrugas y las heridas leves).

Možná hledáte...