akin | Arne | Anne | také

akné čeština

Překlad akné anglicky

Jak se anglicky řekne akné?

akné čeština » angličtina

acne
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady akné anglicky v příkladech

Jak přeložit akné do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Jsem pokrytý Akné.
I'm covered in acne.
Myslíš akné?
You mean acne?
Za akné se nemusíš stydět.
You shouldn't be ashamed of acne.
Každý měl někdy akné.
Everybody's had acne at one time or another.
Hlavně mu zapudrujte to jeho akné, oukej?
Make sure you airbrush out the kid's acne, okay?
Dělala bys reklamu na krém proti akné. pokud by tě Corny požádal?
Would you do a pimple cream commercial on camera. if Corny asked you to?
Naštěstí jsem se s akné nikdy nepotýkala. jako mnozí jiní. ale umím si představit ten katastrofální dopad, který to má na pleť. a společenský život teenagerů.
Luckily, I've never been cursed with acne. like others. but I realize the devastating effect of skin blemishes. on the social life of teenagers.
Nyní mírně se rozpadající jako Canne s akné.
Once an elegant promenade, Now crumbling gently, like Cannes with acne.
Úchvatně nádherná parta chlapů. Fajnový, čistý límečky. i naše akné se najednou zdálo noblesně vznešený.
A crashingly superb bunch of blokes. fine, clean-limbed. even our acne had a strange nobility about it.
Pašík Holden jsme mu říkali. Ahoj Pašíku. Co tvoje akné, Pašíku?
It's just the stuff they used for packing.
Nevím, Udělalo se mi nějaké akné nebo co.
I don't know. I got an acne flare-up or something.
Standardní záležitost na akné mezi 16 a 26 roky. Hexafluorid.
It's a standard. 16 to 26-year-old acne attacker, a hexafluoride.
Všechno, včetně těch posranejch sekaček na trávu, byla ve srovnání s beďarama, akné a furunklama jen hračka!
The whole lot taken together, including the fucking lawnmowers, is nothing compared to the pimples. Acne and boils!
Jak to vypadá s mastí na akné?
How are we getting on with the pimple cream?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »