evin | Levi | Lenin | kevin

levin čeština

Příklady levin spanělsky v příkladech

Jak přeložit levin do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Konstantin Dmitrič Levin.
Konstantin Dmitrich Levin.
Levin.
Levin.
Anno, tohle je Konstantin Dmitrič Levin.
Ana, él es Konstantin Dmitrich Levin.
Levin si myslí, že jsme flákači jen proto, že neoráme na poli.
Eso no me ofende. - Levin nos llama vagos simplemente porque no aramos los campos.
To je celý Levin, pozdě na vlastní svatbu.
Típico de Levin, llega tarde hasta a su boda.
Bydlí u nás Kitty a Levin i s děťátkem.
Kitty, Levin y su bebé están con nosotros.
Profesor Levin za námi za chvíli přijde.
El profesor Levin vendrá enseguida.
Je to místo, kde doktor Levin studuje a dělá svou práci.a já mu pomáhám!
Es el lugar donde el Professor Levin estudia y trabaja. Y yo con él. Venga.
Ano, Jeanette, to je profesor Levin.
Sí, Jeannette. El prof. Levin.
Už jsem potvrdil diagnozu, kterou uvedl doktor Levin. a beru-li v úvahu.
Pero si he confirmado el diagnósitco del prof. Levin - Y además.
Levin mohl být taky jejím milencem!
Lebin podría ser su hijo.
Profesor Levin má alibi. a neprůstřelné alibi!
El profesor Levin tiene una coartada perfecta.
Když William Levin letěl v balóně nad Cudahy, spadl.
William Levin volaba sobre Cudahy cuando su globo se cayo.
Volal John Levin.
John Levin llamó.

Možná hledáte...

Levimil | Levi | Levito | levita | Levia | Levian | Leviol | Levio | Levill | Levil | Levibu | Levica