x-a |  | za | ax

-a- švédština

Význam -a- význam

Co v švédštině znamená -a-?

-a-

ett så kallat fogemorfem (eller interfix), förekommer i svenska sammansatta ord  [[himlakropp|himlakropp]], [[barnarov|barnarov]], [[kungafamilj|kungafamilj]], [[gåsapåg|gåsapåg]], [[örtagård|örtagård]], [[pågablära|pågablära]]