well | nell | cell | bell

-ell švédština

Význam -ell význam

Co v švédštině znamená -ell?

-ell

skapar adjektiv som rör eller avser vissa substantiv

Možná hledáte...