full | tull | mull | kull

-full švédština

Význam -full význam

Co v švédštině znamená -full?

-full

avledningssuffix som sätts på ett substantiv för att göra om det till ett adjektiv och beskriver ägande av en mängd av subtstantivet