flyt | myt | fyr | fot

-fyt švédština

Význam -fyt význam

Co v švédštině znamená -fyt?

-fyt

kombineras med benämningar på miljöer och förutsättningar en växt lever i för att bilda benämningar på olika kategorier av växter