-havare švédština

Význam -havare význam

Co v švédštině znamená -havare?

-havare

den som har (innehar) något (makt, rättighet)

Možná hledáte...