vig | sig | gig | big

-ig švédština

Význam -ig význam

Co v švédštině znamená -ig?

-ig

ändelse för ett flertal adjektiv; läggs ibland till efter substantiv för att bilda adjektiv  ändelse för ett flertal adjektiv