zkrat | krát | kroat | kraft

-krat švédština

Význam -krat význam

Co v švédštině znamená -krat?

-krat

substantivsuffix som betecknar anhängare, deltagare, medlem eller utövare av den klass eller annan företeelse som anges före suffixet

Možná hledáte...