-krati švédština

Význam -krati význam

Co v švédštině znamená -krati?

-krati

substantivsuffix med betydelsen ’välde’, ’styre’

Možná hledáte...