ot | sot | rot | pot

-ot švédština

Význam -ot význam

Co v švédštině znamená -ot?

-ot

läggs till på substantiv för att bilda adjektiv: -ig