aska | äska | åska | ask

-ska švédština

Význam -ska význam

Co v švédštině znamená -ska?

-ska

läggs till efter ord för att få en kvinnlig motsvarighet eller femininumform (i synnerhet efter yrkestitlar och nationaliteter)  städerska (städare)  skådespelerska (skådespelare)  ryska (ryss)  finska (finne)  läggs till efter ord för att få en kvinnlig motsvarighet eller femininumform (i synnerhet efter yrkestitlar och nationaliteter)

Možná hledáte...

-sko | -skap | -skop